главная       зависимости       лечение       библиотека       наркологическая энциклопедия       контакты    
[українська версія сайту]
Центр лечения алкоголизма "Відродження"     

Алкогольна та наркотична політика. Основні теоретичні засади та практика.

...Тривала історія існування психоактивних речовин і користування ними людством поступово заклали основи розуміння необхідності комплексних та міжгалузевих підходів. Але ближче до середини ХХ ст. значна частина суспільства побачила потребу в системному забезпеченні протиалкогольних та протинаркотичних дій на політичному рівні. Поступово в суттєвій кількості країн світу були розроблені базові концептуальні політичні акти, які після їх затвердження забезпечили цілісність та прозорість суспільного ставлення до проблем, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин, включаючи алкоголь та наркотики. Зрозуміло, що правовий статус алкоголю і тих речовин, які ми визначаємо як наркотичні, в суспільствах не є однаковим. Щонайменше легко помітити, що алкоголь і його вживання за виключенням ситуації з контрафактами алкогольними напоями, розташовані в легальній частині життя. Наркотичні речовини, за виключенням медичних випадків, є „нелегалами”. Але ці відмінності з точки зору найголовнішого питання, а саме стосунків окремої людини з психоактивними речовинами є поверхневою річчю. Легальність одних психоактивних речовин і „нелегальність” інших практично ніяк не торкаються глибинного змісту явища – вживання психоактивної речовини. Так само і з відсутністю впливу на різноманітні негативні наслідки, практичні профілактичні заходи, тощо.

Українське суспільство не є єдиним, де різниці між алкоголем і наркотиками приділяється надмірна увага і тим самим практично відволікається увага від найголовнішого: психоактивні речовини були віднайдені людиною для одних і тих самих цілей, тому і форми роботи в цій сфері є надзвичайно потрібними.

Міжнародні організації останніми роками пропонують як базу для роботи в алкогольній і наркотичних сферах філософію зменшення нанесеної шкоди, коли існування алкогольних і наркотичних речовин приймаються як реальний факт, а зусилля витрачатися на такі важливі речі, як запобігання першому вживанню, профілактику різноманітних негативних наслідків вживання, тощо.

Принцип та стратегія дій сучасної послідовної політики щодо алкоголю та наркотиків спрямовується на охоплення всього населення в цілому, а не, наприклад, виключну увагу тільки до тих, хто вже має залежність від алкоголю чи наркотиків. Це є обгрунтованою стратегією, оскільки домінуюча більшість негативних алкогольних проблем („п’яні травми”, „п’яні ДТП”, виробничі негаразди, „нетверезі сімейні конфлікти”) мають місце в основному з людьми, які поки просто вживають вид психоактивної речовини, а не з тими, хто вже має залежність. Разом з тим сучасні програми включають цільові дії, спрямовані на зменшення шкоди від вживання алкоголю та наркотиків, особливо серед контингентів ризику.

Пріоритетом сучасної державної політики щодо алкоголю та наркотиків є попередження проблем, пов'язаних зі вживанням алкоголю та наркотиків.

З цiєю метою на законодавчому рiвнi:

-                     контролюються та регулюються доступнiсть i збут алкоголю та обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв  i прекурсорiв;

-                     забезпечуються права громадян на сiмейне, суспiльне та трудове життя, що є захищеним вiд нещасних випадкiв, насилля та iнших негативних наслiдкiв вживання алкоголю та наркотикiв;

-                     контролюється споживання алкогольних напоїв за рахунок визначення мiнiмальних цiн, акцизiв та податкiв, в тому числi, в залежностi вiд мiцностi алкогольних напоїв, та пiдтримується на державному рiвнi виробництво та продаж безалкогольних напоїв;

-                     визначаються вікові та iншi регуляції для обмеження вживання алкоголю;

-                     гарантується рівність прав та вiдповiдальностi осіб, якi мають алкогольні та наркотичні проблеми, з усіма іншими членами суспільства;

-                     впроваджуються та підтримуються спеціальні механізми, в тому числі, такі, як маркування алкогольних напоїв, що свідчать про сплату податків, i перешкоджають контрабанді та нелегальному виготовленню алкогольних напоїв.

Основними напрямками сучасної алкогольної та наркотичної політики є скорочення попиту на алкогольні та наркотичних речовин – як окремий напрямок роботи, оскільки, за визначенням Організації Об’єднаних Націй, практично все, що стосується і алкоголю, і наркотиків регулюється двома взаємопов’язаними процесами попиту та пропозиції психоактивних речовин.

З метою скорочення попиту на алкогольні та наркотичні речовини, суспільство, яке формує сучасну алкогольну і наркотичну політику:

-                     розробляє та реалізує програми скорочення попиту з урахуванням характеру і масштабів вживання алкоголю та наркотичних речовин (засобiв) у цілому в країні, а також серед конкретних груп населення, надаючи пріоритет молодіжному середовищу, на підставі проведених комплексних і науково обґрунтованих систематичних оцінок ситуаційного аналізу;

-                     сприяє чіткому і надійному використанню інформації в рамках просвітницьких і профілактичних програм, прийнятної в культурному відношенні, своєчасної і, по можливості, апробованої на відповідних цільових групах населення;

-                     контролює ступені доступності алкоголю шляхом регулювання числа офіційних пунктів продажу алкогольних напоїв, обмежуючи з цією метою число ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями та зменшуючи кількість годин або днів продажу алкоголю;

-                     забезпечує контроль за доступом до спиртних напоїв при проведенні значних громадських заходів, враховуючи порівняно вищий ризик нанесення алкоголем значної шкоди під час таких заходів;

-                     забороняє продаж алкогольних напоїв під час розважальних заходів для неповнолітніх або під час спортивних заходів та підтримує продаж широкого вибору харчових продуктів та безалкогольних напоїв;

-                     здійснює заходи з метою виконання положень статті 10 Конвенції Про психотропні речовини 1971 року (заборону рекламування контрольованих речовин серед населення) і статті 3 Конвенції Організації Об’єднаних Націй Про протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 року (привселюдне підбурювання до вчинення незаконної діяльності, пов'язаної з наркотичними речовинами), в тому числі і щодо припинення будь-якої форми пропаганди вживання наркотичних речовин (засобів), застосовування санкцій до організацій і підприємств, де створені умови для поширення наркотичних речовин (засобів);

-                     забезпечує взаємодію державних структур та інститутів із засобами масової інформації щодо підвищення рівня обізнаності населення про небезпеку, пов'язану зi вживанням алкоголю та наркотичних речовин (засобів);

-                     сприяє пропагуванню серед широких верств населення гармонійного та повноцінного способу життя, особливо серед молоді;

-                     створює єдину державної системи постійного об'єктивного інформування населення про алкогольну та наркотичну ситуацію в країні;

-                     забезпечує залучення спеціалістів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, юстиції, прокуратури для участі в антиалкогольному та антинаркоманійному навчаннi в загальноосвітніх та інших навчальних закладах, звертаючи особливу увагу на психологічний вплив на найбільш небезпечну підліткову вікову групу з урахуванням наявного досвіду у цій сфері, а також забезпечує підготовку вчителів,  шкільних психологів та спеціалістів мережі центрів соціальних служб для молоді сучасним навичкам профілактичної протинаркотичної роботи;

-                     підтримує проведення конкурсів по створенню телерадіопрограм, художніх творів, сценаріїв кінофільмів протиалкогольної та протинаркотичної тематики, залучаючи спонсорські можливості громадських асоціацій і фондів;

-                     сприяє організації у засобах масової інформації виступів та звернень керівників держави, місцевих державних адміністрацій, спеціалістів у галузі алкогольної та наркотичної політики.

Іншою складовою частиною комплексної сучасної, в першу чергу наркотичної політики, є протидія нелегальній пропозиції та незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

 

З цiєю метою суспільство:

-                     встановлює суворий контроль та законодавчо регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин i прекурсорів, а також вживає заходів по запобіганню їх витоку в незаконний обіг;

-                     забезпечує контроль і регулювання видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в цьому напрямку;

-                     удосконалює технічну базу контролю, зокрема відносно підвищення гнучкості процесу визначення облікового статусу речовин і застосовує надзвичайні або спрощені процедури визначення облікового статусу, визначення облікового статусу на основі схожих у структурному відношенні груп (аналогів);

-                     розробляє надійні методи використання сучасних засобів зв'язку з метою сприяння оперативному обміну інформацією відповідно до вимог національної правової системи;

-                     забезпечує відповідно до чинного законодавства проведення аналізу стану справ у хімічній та фармацевтичній промисловості і впроваджує ефективну систему контролю за виробництвом прекурсорів у країні, їх розподілом, реалізацією, експортом, імпортом;

-                     широко використовує попереднє повідомлення про експорт і більш ефективні процедури обміну інформацією на національному і міжнародному рівнях;

-                     здiйснює контроль за виконанням Єдиної Конвенцiї Організації Об’єднаних Націй про наркотичнi засоби 1961 року, Конвенцiї Організації Об’єднаних Націй з боротьби проти незаконного обiгу наркотичних засобiв та психотропних речовин 1988 року, Протоколу про поправки до Єдиної Конвенцiї Організації Об’єднаних Націй про наркотичнi засоби 1961 року та iнших мiжнародно-правових актiв у сферi контролю обігу наркотичних і прирівняних речовин;

-                     забезпечує відстеження органами, на які законодавством покладено боротьбу з незаконним обігом наркотиків, змін, що відбуваються в сфері протиправного виготовлення, переміщення, розповсюдження та вживання наркотичних засобів та психотропних речовин і здiйснення в межах своєї компетенції відповідних заходів протидії;

-                     забезпечує обмін досвідом та багатосторонній обмін інформацією із зарубіжними партнерами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями щодо розвитку сучасного законодавства та новітніх методів боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, підтримує проведення у взаємодії з компетентними органами інших країн, в межах, обумовлених діючим законодавством, спільних операцій з протидії транснаціональним злочинним наркоугрупованням, розробку регіональних механізмів спостереження за змінами, що відбуваються в сфері  незаконного виготовлення наркотичних речовин (засобiв), створення каналів швидкого зв'язку;

-                     забезпечує удосконалення правової основи для посилення боротьби з відмиванням грошей, отриманих від злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин (засобiв) i психотропних речовин, і забезпечення ефективного режиму фінансового регулювання, з метою недопущення проникнення незаконних коштів у національну фінансову систему;

-                     створює і зміцнює спеціалізовані підрозділи, що діють у структурі правоохоронних органів з метою викриття фактів незаконного обігу наркотичних речовин (засобiв) i психотропних речовин, сприяє тісному співробітництву органів внутрішніх справ, митних і прикордонних служб, служби безпеки;

-                     здійснює заходи щодо припинення контрабанди наркотичних речовин (засобiв) через кордон, як щодо їх ввозу-вивозу, так і транзиту через територію країни;

-                     забезпечує розвиток нових методів розслідування, підвищення фахової підготовки кадрів;

-                     забезпечує здійснення заходів щодо запобігання незаконному виготовленню, імпорту, експорту, обігу, поширенню і витоку із законних каналів у сферу незаконного обігу прекурсорів, які використовуються при незаконному виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі хімічних речовин-замінників, та запровадження на основних підприємствах хімічної та фармацевтичної промисловості посад керівників, які відповідають за встановлений режим обігу контрольованої продукції;

-                     забезпечує визначення органами виконавчої влади зон першочергового знищення заростей дикорослих конопель і проведення заходiв щодо їхньої ліквідації, використовуючи при цьому можливості включення площ у сільгоспобіг або передачу їх під садово-городні товариства;

-                     забезпечує використання у боротьбі з поширенням нелегальних наркотиковмісних культур рекомендованих міжнародним співтовариством програм альтернативного розвитку, правоохоронної діяльності і викорінення незаконного культивування, що повинні бути узгоджені з національною політикою в сферi контролю за наркотичними речовинами (засобами i психотропними речовинами) та відповідати конкретним правовим, соціальним, економічним, екологічним і культурним умовам регіону, у якому передбачається реалізація проектів;

-                     своєчасно iнформує Програму Організації Об’єднаних Націй з контролю наркотиків про приєднання до мiжнародних правових актiв у галузi боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин (засобами i психотропними речовинами), а також про змiни в нацiональному законодавствi щодо стану контролю в цій сфері.

 

Важливою частиною цілісної комплексної політики щодо алкоголю та наркотиків є спеціальні напрямки алкогольної та наркотичної політики, а саме: політичне обгрунтування дій в галузі інформації та просвіти, спеціальних заходів щодо зменшення шкоди від вживання алкоголю та наркотиків, їх рекламування та пропаганди медичної та реабілітаційної допомоги особам з алкогольними та наркотичними проблемами, а також комплексу питань пов’язаних з проблемами алкоголю, наркотиків та транспорту. В напрямку інформування та просвіти щодо алкоголю та наркотиків сучасна політика сприяє:

-                     розповсюдженню iнформацiї про шкоду, яку алкоголь та наркотики можуть завдати здоров'ю та благополуччю окремих осiб, сiмей, громади та спiльнот, суспільства в цілому, використовуючи для цього заходи громадської просвiти або засоби масової iнформацiї;

-                     проведенню кампанiй у засобах масової iнформацiї з тим, щоб посилити серед громадськостi пiдтримку iснуючих або нових стратегiй, якi направленi на зменшення тiєї шкоди, що може бути нанесена вживанням алкоголю та наркотикiв;

-                     наданню всiм молодим людям можливостi отримати орiєнтовану на набуття навичок освiту в рамках iнтегрованої та цiлiсної програми протиалкогольної та протинаркотичної просвiти, що базується на принципах створення безпечного та сприятливого для здоров'я середовища, використовуючи дозволені державою форми та методи проведення цiєї роботи;

-                     забезпеченню того, щоб протиалкогольна та протинаркотична просвiта, (починаючи з дошкiльного рiвня), була включена в навчальнi програми дошкiльних та шкiльних установ одночасно з вiдповiдними навчальними програмами для батькiв.

Обов’язковою складовою частиною сучасної алкогольної та наркотичної політики є цільові заходи щодо зменшення шкоди від вживання алкогольних та наркотичних речовин.

 

З цією метою суспільство підтримує та забезпечує:

-                     розширення поняття вiдповiдальностi за наслідки використання алкогольних напоїв, що випускаються, з тим, щоб посилити вплив на осіб, якi рекламують алкогольнi напої безвідповідальним або невідповідним чином;

-                     впровадження та удосконалення положень та правил, що стосуються вмісту алкоголю, упаковки та маркетингу алкогольної продукції, містять стандарти безпеки продукції, що випускається, забороняють використання недостовірних заяв та забезпечують використання відповідних попереджень (наприклад, у вигляді вказаного відсоткового вмісту алкоголю на виробі та ін.);

-                     сприяння зростанню відчуття особистої, етичної та юридичної вiдповiдальностi осіб, якi продають алкогольнi напої, в тому числі, шляхом впровадження практики їх обов’язкового навчання та підготовки за відповідними профілактичними програмами;

-                     використання найкращої технологiї для створення недорогих та високоякiсних спиртних напоїв з низьким вмiстом алкоголю;

-                     суворе виконання iснуючих законiв щодо видачi лiцензiй, що мiстять такi положення, якi будуть перешкоджати безвiдповiдальному продажу алкогольних напоїв;

-                     впровадження профілактичних та реабілітаційних програм протинаркотичних заходів для осіб, що вживають наркотики та їх родин (програм замісної терапiї, анонiмних програм обмiну голок та шприцiв, заходiв соціально-психологічної підтримки та реабілітації тощо);

-                     з метою попередження травматизму, нещасних випадкiв внаслiдок вживання алкоголю, наркотичних засобiв та психотропних речовин, забезпечує проведення у встановленому порядку первинних та періодичних профілактичних наркологічних оглядів громадян, що мають професiї та виконують види дiяльностi, що можуть становити небезпеку як для них самих, так i для оточуючих.

В галузі рекламування та пропаганди суспільство намагається забезпечити якомога повнішу заборону рекламування та пропаганди немедичного вживання наркотикiв наркотичних засобiв i психотропних речовин. Додатково суспільство забезпечує заходи, що спрямовані на захист дiтей та молодi вiд реклами алкогольних напоїв.

 

Взагалі ж в рамках сучасної алкогольної та наркотичної політики суспільство:

-                     обмежує рекламу алкогольних напоїв колом друкованих видань, що призначенi для дорослих;

-                     встановлює правила рекламування алкогольних напоїв, що запобiгають позитивному вiдображенню ефектiв вживання алкоголю, а також залученню молодi до рекламування алкогольних напоїв, а також забороняє пропаганду та рекламування алкогольної продукцiї, яка може здатися особливо привабливою для дiтей та молодi;

-                     забороняє промисловостi, що виробляє алкогольнi напої, виконувати функцiї спонсора будь-яких культурно-розважальних заходiв, якi призначенi для молодi;

-                     вводить обмеження на спонсорство спортивних заходiв з боку промисловостi, що виробляє алкогольнi напої;

-                     вводить правила, що регламентують заходи, нацiленi на сприяння вживанню алкоголю, такi, наприклад, як виннi або пивнi фестивалi та пивнi конкурси.

Допомога особам з алкогольними та наркотичними проблемами, з вже наявною залежністю, за рекомендаціями Організації Об’єднаних Націй, повинна бути сформована виходячи з розуміння того, що хімічна залежність є в першу чергу психосоціальною і особистісною проблемою і лише в невеликій мірі біомедичною проблемою.

В зв’язку з цим, складова частина ефективної алкогольної і наркотичної політики є комплекс політичних рішень та практичних підходів, що забезпечує:

-                     створення цілісної, доступної, ефективної, гнучкої, пiдзвiтної системи лiкування та реабiлiтацiї, що базується на оцiнцi реальних потреб;

-                     підтримує впровадження скоординованого бiопсихосоцiального пiдходу, що забезпечує адекватний розподіл компетенції і взаємодію медичних закладів, соцiальних служб, громадських та неурядових організацій, в тому числі груп та програм самодопомоги.

 

Суспільство також підтримує комплекснi медико-реабiлiтацiйнi дiї медичних  та реабілітаційних закладiв рiзних форм власності та підпорядкування, громадських  та неурядових органiзацiй, що спрямованi на:

-                     обов'язкове впровадження Державних стандартів надання наркологічної допомоги особам з алкогольними та наркотичними проблемами та співзалежним в усiх лікувально-реабілітаційних та реадаптаційних закладах країни незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, а також впровадження в усіх регіонах країни програм зменшення шкоди, заподіяної вживанням наркотичних речовин (програм обміну шприців та голок, замісної терапії та інших);

-                     забезпечення ефективності лікувальних та реабілітаційних заходів своєчасного реагування на новi досягнення у сферi науки, техніки, лiкувально-дiагностичних та реабілітаційних методологій;

-                     забезпечення проведення необхідної медичної та реабілітаційної роботи як з особами, які мають алкогольну чи наркотичну залежність, так і членами їх родин та іншими спiвзалежними особами, організацію діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді та здійснення заходів щодо створення їх мережі;

-                     забезпечення стабільного функціонування існуючої мережі наркологічних закладів, зменшення потужностей та погіршення матеріально-технічної бази;

-                     організацію навчання працівників первинних ланок охорони здоров'я та закладів освіти методам профілактичної роботи з особами з небезпечним або шкідливим характером вживання алкоголю або вживачами наркотиків, проведення відповідних профілактичних дій (інтервенцій);

-                     проведення тривалих курсів лікування та реабілітації замiсть тюремного ув'язнення для визначених державою контингентiв правопорушникiв з алкогольною чи наркотичною залежнiстю, якi бажають пройти такі курси.

Очевидною умовою успішної протиалкогольної та протинаркотичної роботи є така позиція суспільства, коли воно безумовно пiдтримує громадськi та неурядовi органiзацiї i групи самодопомоги, якi пропагують здiйснення iнiцiатив, направлених на запобiгання або зменшення шкоди, яка може бути спричинена вживанням алкоголю чи наркотикiв, в тому числi на:

-                     надання пiдтримки громадським та неурядовим органiзацiям, що мають досвiд та компетентнiсть у справi пропаганди на мiжнародному та нацiональному рiвнях полiтики щодо зменшення шкоди, яка може бути спричинена вживанням алкоголю та наркотикiв;

-                     надання пiдтримки громадським та неурядовим органiзацiям, в коло повноважень яких входить протиалкогольна та протинаркотична пропаганда, таким, наприклад, як асоцiацiї працiвникiв охорони здоров'я, представники громадськостi, органiзацiї споживачiв тощо;

-                     надання пiдтримки громадським та неурядовим органiзацiям, що вiдiграють особливу роль в iнформуваннi та мобiлiзацiї громадського товариства щодо алкогольних проблем, агiтацiї на користь покращання полiтики та ефективної її реалiзацiї серед урядових кiл.

Політика щодо алкоголю та наркотиків формується не тільки на загально-суспільному (державному) рівні. Абсолютно рівнозначним, а може і, навіть, більш важливим є зміст алкогольної та наркотичної політики місцевих, громад. Успіх суспільства в роботі щодо алкоголю та наркотиків стає абсолютно вірогідним якщо на мiсцевому рiвнi затверджуються мiсцевi програми протиалкогольних та протинаркотичних дiй, якi формуються у вiдповiдностi до принципiв та пiдходiв даної концепцiї, а також вимог державних програм протиалкогольних та протинаркотичних дiй.

 

В таких програмах дуже часто додатково включаються заходи, що:

-                     забезпечують пiдвищення знань та компетентностi в питаннях, що стосуються вживання алкоголю та наркотикiв, серед працiвникiв всiх державних галузей, якi можуть зробити свiй внесок у розробку та реалiзацiю ефективної полiтики щодо алкоголю та наркотикiв;

-                     сприяють як в державному, так i в приватному секторах розробцi та прийняттю алкогольної та наркотичної полiтики на робочих місцях, що повинна базуватися на методах просвiти, профiлактики, раннього виявлення та лiкування алкогольної та наркотичної залежностi; така полiтика повинна бути включена у програми охорони здоров'я на робочих мiсцях як у державному, так i в недержавному секторах...

 

(Витримки з огляду „Можливості і підходи до формування сучасної алкогольної та наркотичної політики.”)

 

 

 


Лечение алкоголизма, табакокурения, зависимости от азартных игр, ожирения
Клиническая диагностика основных показателей организма
Общество "Відродження"
© 1988 - 2011
филателистическая литератураФирма Паритет Херсон Светильники, лампы, кабель, провод, электроустановочные работыМир Авто - Поставка и реализация автомобилей.свадебное фотобронхиальная астмаСаркоидоз для пациентовБахилы одноразовые.Бахилы оптом.Автоматы по выдаче бахил - компания Вендорсnikava